Güzel Sözler ve Düşünceler

Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz . Mustafa Kemal ATATÜRK

“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. Dünya’da, uluslararası duruma göre böyle mücadelenin gerektirdiği manevi unsurlara sahip olmayan kişilere ve bu nitelikte kişilerden oluşmayan toplumlara hayat ve bağımsızlık hakkı yoktur.” Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal Atatürk, “…Çöl sanılan bu alemde saklı ve kuvvetli hayat vardır.
O, millettir; o Türk milletidir. Eksik olan şey, teşkilattır. Bu teşkilat organize edilebilirse, vatan da millet de kurtulur.”

‘Özgürlük ve Bağımsızlık benim karakterimdir” Mustafa Kemal ATATÜRK

Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktır. Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerideki cephenin suskunluğudur. Mustafa Kemal ATATÜRK

“Tarihimizi inceleyiniz. Türk’ün çektiği bütün felaketler, maruz kaldığı tehlikeler ve musibetler hep kendi öz benliğini, milli varlığını ihmal ederek, nereden geldikleri ve ne oldukları, hangi nesle mensup bulundukları belirsiz birtakım kimseleri kendisine ” REİS ”tanıyarak, onların şuursuz bir vasıtası olmak mevkiine düşmüş olmasındandır.” Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Diyor Ki : Siyasal, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.

İstiklal Savaşı Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet İNÖNÜ Diyor Ki: “Bir memlekette namuslu insanlar da , en az namussuz insanlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur”

“Hangi istiklal (bağımsızlık) vardır ki, ecnebilerin nasihatleri ile, ecnebilerin planları ile yükselebilsin?
Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir.” Mustafa Kemal ATATÜRK

Namık Kemal: “Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; Yok mudur kurtaracak baht-ı kara mâderini ?

“Mustafa Kemal Atatürk: ‘Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini. Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini.”

Mustafa Kemal ATATÜRK Diyor Ki : Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.

“Adalet ve insan haklarına saygı olmadan barış olmaz.”

“Devlet gemiye, halk da suya benzer. Gemiyi taşıyan sudur; ama gemiyi batıran da sudur.” Konfüçyus

  • Total visitors : 10,735
  • Total page views: 26,014